Franklin De Vrieze

Verdrag over landmijnen

De start van een nieuwe vorm van diplomatie

Ondanks het afhaken van de Verenigde Staten heeft de conferentie van Oslo een verdragstekst voorbereid, die een volledig verbod op het gebruik van antipersoonsmijnen inhoudt. In vergelijking met de traditionele diplomatieke onderhandelingen over wapensystemen, zater er in deze gesprekken enkele nieuwe elementen: het consensusmodel en de traditionele ontwapeningsforums werden verlaten:: het partnerschap tussen niet-gouvernementele organisaties en diverse regeringen functioneerde bijzonder constructief:: sommige landen namen resoluut een voortrekkersrol in dit dossier op zich.

verschenen: December 1997, blz. 994

jaargang: 64/11