Hugo Brems

Verf is (g)een woord

Over betekenis in Cobra-schilderijen en in experimentele gedichte

In de Cobra-schilderijen kon men de figuratieve en niet-figuratieve elementen ervan (leren) zien als wisselende metamorfoses van de ene (herkenbare) figuur in de andere. Wel vaker is beweerd dat de toenmalige experimentele poëzie even spontaan en creatief omgesprongen was met de taal-elementen, ongeacht hun vooraf gegeven betekenis-inhoud. De auteur beklemtoont hier vooral de z.i. onvermijdelijke verschillen – voor een nog zo experimenteel gebruik ervan – tussen de picturale en de poëtische materie.

verschenen: September 1981, blz. 1005

jaargang: 48/11