Emma Vorlat

Verhalende literatuur van Amerikaanse Indianen

De zowel binnen als buiten de reservaten wonende minderheden van Indianen en Indiaanse halfbloeden zitten geprangd tussen het streven naar acculturatie en integratie in de blanke samenleving en het vrij uitzichtloze verlangen of heimwee naar de schamele resten van hun eigen cultuurpatrimonium. De auteur bespreekt de neerslag daarvan in enkele recente romans van Indiaanse schrijvers en vraagt zich daarbij af in hoeverre die representatief zijn voor wat er echt onder de verstrooide Indiaanse restpopulaties leeft.

verschenen: December 1985, blz. 256

jaargang: 53/03