Georges De Schrijver

Veritatis Splendor

Reacties van theologen

Wat doen theologen als ze geconfronteerd worden met een encycliek die duidelijk ook disciplinaire bedoelingen heeft? Zij maken een onderscheid tussen de inhoudelijke argumentatie en de pauselijke bekommernissen om de doctrinaire kerktucht. Dit artikel biedt een eerste bestandopname van een dergelijke receptie.

verschenen: Februari 1994, blz. 127

jaargang: 61/02