Marcel Chappin

Verkenning van een tijd

De donkere zijden van de Verlichting

In augustus 1973 was het twee eeuwen geleden dat de paus de Jezuïetenorde ophief. Wat voor een tijd is het geweest, waarin dat gebeurde? Wanneer men de voornaamste ontwikkelingen nagaat van die verlicht eeuw – hetgeen hier slechts in algemen lijnen kan gebeuren – dringt de conclusie zich op dat de Sociëteit van Jezus een van de vele slachtoffers is geweest van een proces van ontmenselijking, dat in die tijd inzet.

verschenen: December 1973, blz. 273

jaargang: 41/03