E. de Moor

Verkenningen in de Palestijnse poëzie

De Palestijnse poëzie is verzetspoëzie en als zodanig het best te verstaan als men ze vergelijkt met onze poëzie tijdens de oorlog. Wel valt op dat sinds 1967 de Palestijnse verzetspoëzie zich meer richt op de toekomst. Er is geen tijd meer voor dromen en voor treuren om het verleden. De dichter moet bereid zijn om als de zuurdesem stil te werken en om als de graankorrel te sterven om leven te geven.

verschenen: Mei 1977, blz. 710

jaargang: 44/08