Cornelis Verhoeven

Verlangen naar het weten

De eerste zin van Aristoteles’ Metaphysica

Wat zou er met onze eetlust gebeuren, als die van staatswege tot een plicht werd verheven? Toch kent onze samenleving een leerplicht, alsof er geen ‘leerlust’ bestond. Aristoteles geloofde nochtans dat alle mensen van nature verlangen naar het weten.

verschenen: Oktober 1997, blz. 789

jaargang: 64/09