Jan Koenot en François Euvé

Verleden en toekomst van Europa

Interview met Herman Van Rompuy

In dit interview kijkt Herman Van Rompuy naar de verwezenlijkingen van de Europese Unie op sociaal en maatschappelijk vlak, en naar haar huidige uitdagingen. Het ideaal van de grondleggers van de Europese Gemeenschap ligt hem na aan het hart: Europa is en blijft een project van verzoening en vrede. Om dat ideaal in de huidige omstandigheden te verdedigen is aandacht nodig, ook voor de niet-materiële componenten van het leven en samenleven. Opvoeding, cultuur en spiritualiteit mogen niet worden verwaarloosd.

verschenen: Juli 2016, blz. 594

jaargang: 83/07