Herman De Dijn

Vermaatschappelijking van de zorg

In welke maatschappij?

Binnen de geestelijke gezondheidszorg heerst de nieuwe trend van vermaatschappelijking. Langdurig verblijf in het ziekenhuis moet vermeden worden; zorg moet zoveel mogelijk weer in het natuurlijke milieu gestalte krijgen. De bedoeling is schitterend. Maar hoe zit het met de maatschappij waarnaar de zieken teruggestuurd worden? Dit nieuwe idee lijkt ook besmet door de ideologie van empowerment en (herstel van) competenties. Deze ideologie, die zich ook manifesteert in het onderwijs, zou wel eens haaks kunnen staan op het intrinsieke doel van de zorg.

verschenen: Maart 2011, blz. 208

jaargang: 78/03