Luc Rasson

‘Vernietig de mens!’

Dieren en de Eerste Wereldoorlog

Niet minder dan veertien miljoen dieren zouden in de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd geweest zijn. Teksten brachten ze vervolgens graag in beeld omdat dieren een aantal essentiële vragen opwierpen met antropologische en psychologische implicaties. Is de drang tot oorlog voeren die eigen is aan de mens een uiting van zijn dierlijke natuur? Zijn eeuwen van beschaving een spreekwoordelijk laagje vernis en zijn onze diepste passies dierlijk? Of is het tegengestelde waar? Het thema van het dier blijkt in elk geval een uitstekende manier om iets te zeggen over de manier waarop de mens zich verhoudt tot het collectief geweld dat hij uitlokt.

verschenen: November 2009, blz. 913

jaargang: 76/10