Henk Jans

Vernieuwde aandacht voor fossiele brandstoffen

Om erg uiteenlopende redenen van o.m. militair-strategische, politieke, economische en sociale aard, is op internationaal en nationaal vlak een grondige reëvaluatie aan de gang van de aanzienlijke reserves van fossiele brandstoffen, zowel wat hun exploitatie- als wat hun gebruiksmogelijkheden betreft. De reeds gepraktizeerde of vooralsnog slechts overwogen uitvoering van al die plannen roept evenwel een aantal niet zo ‘nieuwe’ en voornamelijk ecologische problemen op, die in de eerstvolgende decennia aan een ernstige en dringende behandeling toe zijn.

verschenen: Juni 1984, blz. 830

jaargang: 51/09