Mariano Delgado

Verontschuldigingsmechanismen: ‘niet wij zijn het geweest’

500 jaar na de ‘ontdekking’ van Amerika

Het begrip ‘Conquista espiritual’, de ‘geestelijke’ verovering van Latijns-Amerika suggereert dat de evangelisering en politieke verovering vanuit het Iberische schiereiland in de 16e en 17e eeuw nauw met elkaar vervlochten waren. N.a.v. de Quinto Cente nario komt dit thema in de theologische literatuur opnieuw overvloedig ter sprake: de stellingen die er over worden ingenomen, komen telkens op hetzelfde neer: ‘Niet wij zijn het geweest, maar ‘de anderen’. conquista spiritual, 500 jaar na de feiten

verschenen: September 1992, blz. 963

jaargang: 59/11