Robert Hotz

Verraad uitgeboet

Jevgeni Marikin behoorde tot degenen die de uitstoting van Solsjenitzyn uit de Bond van Sovjet schrijvers heeft bewerkstelligd, in 1969. Blijkbaar heeft hij dat zelf niet kunnen verdragen en in een paar gedichten in ‘Novy Mir’, oktober 1971, klaagt hij zichzelf en zijn medeveroordeelaars aan, met als gevolg dat ook hij uitgestoten wordt.

verschenen: Mei 1973, blz. 787

jaargang: 40/08