Ignaas Devisch

Verschil, verlies en dood

Maurice Blanchots pleidooi voor een open gemeenschap

Het denken van Maurice Blanchot, dat zich in alle stilte ontwikkeld heeft in dialoog met de ‘grote filosofen’ van zijn tijd, geniet op dit ogenblik een grote belangstelling. Vooral zijn pleidooi voor een open gemeenschap, die ingaat tegen de spontane drang naar een vastomlijnde en gesloten identiteit, verdient alle aandacht.

verschenen: Juli 1998, blz. 634

jaargang: 65/07