Cornelis Verhoeven

Versobering

Versobering veronderstelt welvaart en dit houdt in dat haar waarde niet gelegen is in haar vanzelfsprekendheid, in het feit dat er geen andere mogelijkheden zijn, maar hierin dat zij een stilering van het menselijk bestaan is, door de mens zelf ondernomen. Als ‘deugd’, om een groot woord te gebruiken, is de soberheid geen bijprodukt van de nood, maar een culturele, ethscieh verworvenheid. De moeilijkheden die de versobering in onze maatschappij met zich meebrengt, houden verband met een consumptie-ideologie waarin zelfs onmatigheid en verkwisting gepropageerd worden als vormen van activiteit, status en uitdrukking van gevoel voor eigen waarde.

verschenen: Maart 1974, blz. 531

jaargang: 41/06