Jan Koenot

Verstilling tegen verstikking

De kunst van David Claerbout en Michaël Borremans

De videobeelden van David Claerbout en de schilderijen en tekeningen van Michaël Borremans worden vaak beschouwd als een uiting van melancholie en nostalgie. Beide talentvolle Vlaamse kunstenaars van een nieuwe generatie zijn echter niet met het verleden, maar met het heden bezig. Hun werken dwingen de toeschouwer van de heersende vanzelfsprekendheden afstand te nemen en nodigen hem uit tot verstilling en bezinning. Wie voor dit soort kunst ontvankelijk is, gaat anders kijken en leven.

verschenen: Oktober 2005, blz. 825

jaargang: 72/09