Hans Van Crombrugge en & Naïma Lafrarchi

Vertrouwen cultiveren en angst overwinnen

Op dinsdag 18 november 2014 hield UCSIA een studiedag voor leerkrachten islam en rooms-katholieke godsdienst, over pluraliteit en meerstemmigheid tussen en binnen de beide religies. Vragen die aan bod kwamen waren onder meer: Wat is interne pluraliteit binnen het rooms-katholicisme en de islam? Welke religieuze pluraliteit ervaren jongeren in Vlaanderen vandaag? En wat betekent deze interne levensbeschouwelijke pluraliteit voor de interlevensbeschouwelijke dialoog? Streven vroeg de sprekers om een artikel naar aanleiding van deze dag en publiceert tevens een beschouwing van Aleid Truijens, die zich na de aanslag op Charlie Hebdo afvraagt of de school de taak heeft om radicalisering tegen te gaan.

verschenen: April 2015, blz. 309

jaargang: 82/04