Georges De Schrijver

Verzoening en boete

Maatschappelijke sacramentaliteit

Wil de Bisschoppensynode van september 1983 over ‘Verzoening en boete’ méér zijn dan een poging om de sterk geslonken biechtpraktijk te reanimeren, dan zal zij moeten inspelen op de maatschappelijke dimensie van het (individuele) kwaad, en op de ‘esthetische’ beleving en bevestiging van de verzoening met God en medemens.

verschenen: September 1983, blz. 983

jaargang: 50/11