Guido Dierickx

Verzuiling: het probleem en het debat

De politieke debatten over verzuiling worden gevoerd met behulp van extreme definities die voor de praktische aanpak van dit probleem averechtse gevolgen hebben. Bij nader inzien vertoont de verzuilingsproblematiek een waaier van problemen. De belangrijkste situeren zich op het niveau van de relaties tussen de verzuilde belangengroepen. De oplossing ligt niet in het afschaffen van de verzuiling maar in een hervorming van binnenuit. verzuiling : (politiek) probleem en debat

verschenen: Juli 1990, blz. 881

jaargang: 57/10