Jan Koenot

Videokunst als geestelijke oefening: Bill Viola

Bill Viola beheerst alle trucjes van de geavanceerde digitale beeldtechnologie. Daarmee maakt hij echter geen spectaculaire videokunst. Vertraging, verstilling en verinnerlijking, dat willen zijn installaties bewerken. Bij mystieke auteurs van Oost en West heeft Viola teksten gevonden die licht verschaffen in het artistieke scheppingsproces zoals hij dat zelf beleeft. De overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam is een unieke gelegenheid om zijn belangrijkste werken bij elkaar te zien.

verschenen: November 1998, blz. 908

jaargang: 65/10