Jan Koenot

Videokunst om het beeld te redden

Tony Oursler

Ourslers videobeelden van menselijke gezichten doen ons nadenken over de functie van beelden in de huidige maatschappij. Om in de heersende beeldencultuur vitaal te blijven, moeten we met beelden kunst maken. Videokunst is niet de enig denkbare toekomst voor de beeldende kunsten, wel de meest menswaardige toekomst voor het videobeeld.

verschenen: Februari 1998, blz. 152

jaargang: 65/02