Patrick Allegaert & Luc Vanmarcke

Vier paradigma’s over jeugdsubculturen

Om het jongerengedrag (vooral dan de jeugdsubculturen) te beschrijven worden in de cultuursociologie doorgaans vier paradigma’s gehanteerd. De twee meest recente verklaringsmodellen gaan uit van de jeugdstijlen. Is de jeugdstijl een positieve vormgeving van identiteit of een eindeloze variatie van flitsende aantrekkelijkheid.

verschenen: Juli 1989, blz. 917

jaargang: 56/10