Johan Leman

Vijf stellingen over xenofobie en een anti-xenofobie beleid

80.000 Marokkaanse en Turkse mensen veroorzaken bij een deel van de 6 miljoen autochtone Vlamingen xenofobe gevoelens. Ook in andere landen is niet iedereen bereid de al bij al beperkte niet-Europese aanwezigheid te zien als een potentiële verrijking. De auteur is sinds drie jaar kabinetschef van de koninklijk commissaris voor het migrantenbeleid en probeert een antwoord te formuleren op de vraag wat er op beleidsniveau moet gebeuren om deze bedreigende escalatie te keren. xenofobie in Vlaanderen

verschenen: Juli 1992, blz. 885

jaargang: 59/10