Peter Doms

Vijfentwintig jaar Amnesty International

Voor het grote publiek is Amnesty International een soort supranationaal onderzoeksbureau dat geregeld behoorlijk gedocumenteerde verslagen uitbrengt over een aantal schendingen van individuele mensenrechten. De auteur gaat vooral in op de wel omgeschreven en derhalve ‘beperkte’ doelstellingen, principes en werkwijzen van de vereniging, die voor – welwillende of boosaardige – kritiek vatbaar blijven, maar intussen toch ook hun reële en realistische deugdelijkheid bewezen hebben.

verschenen: Mei 1986, blz. 715

jaargang: 53/08