Marc Vermang

Vijftig jaar Christelijke Werkgeversbeweging in België

*Vijftig jaar Christelijke Werkgeversvereniging in België* *gedecentraliseerde ledenbeweging* *VKW*

verschenen: September 1975, blz. 1038

jaargang: 42/11