Désiré Scheltens

Vijftig jaar mensenrechten

Vijftig jaar gelden werd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens afgekondigd. Historisch bouwt die Verklaring voort op de Franse Verklaring van de Mensenrechten, van 1789. Geen van beide verklaringen is een ultieme, onverbeterlijke formulering van de mensenrechten gebleken. Toch zit er een eis in met een universele draagwijdte en een absolute pretentie: dat ieder mens op grond van zijn menszijn in alle omstandigheden met eerbied moet worden behandeld.

verschenen: December 1998, blz. 963

jaargang: 65/11