Hans Koenen

Vincent van Gogh

Zijn bijbel en de leer van boeddha

Ook in zijn loopbaan als artiest is Van Gogh zijn roeping van evangelist trouw gebleven. Hij maakt portretten van kleinen en geringen, – de armen van Jahwe. Maar stilaan heeft hij ook het boeddhistische gedachtegoed in zijn leven en werk geïntegreerd. I n 1888 schildert hij zichzelf als een zenmonnik.

verschenen: Juni 1997, blz. 483

jaargang: 64/06