Geert Bekaert

Viollet-le-Duc en de architectuur van vandaag

De geschiedschrijving heeft van Viollet-le-Duc (1814-1879) nagenoeg uitsluitend het beeld overgehouden van de welsprekende verdediger van (de originaliteit van) de gothiek en de ijverige restaurateur van oude gebouwen. Maar in zijn visie op de architectuur als een historisch produkt van de sociale werkelijkheid werd Viollet-le-Duc evenzeer geboeid door de bouwkundige prestaties van de negentiende eeuw, die de industriële archeologie nu pas begint te ontdekken en zelfs om hun ‘schoonheid’ te waarderen.

verschenen: Februari 1979, blz. 408

jaargang: 46/05