Ger Groot

Virtue Revisited

In zijn jongste boek After Virtue. A Study of Moral Theory, vraagt MacIntyre zich af of het wel zo verstandig was Aristoteles’ veel gesmade teleologie definitief op te geven als een ondeugdelijke visie op de ethiek, nadat en omdat de verwerping daarvan zeer vruchtbaar gebleken voor de ontwikkeling van de fysische en biologische wetenschappen. Is het überhaupt doenbaar, wanneer ‘goed en kwaad’ ter sprake komen, de vraag naar het ‘waartoe?’ en ‘met het oog waarop?’ te ignoreren of te onderdrukken?

verschenen: Januari 1983, blz. 291

jaargang: 50/04