Jan Vranken

Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres

Een alternatieve kijk

Het Tiende Vlaams Economisch Congres, dat eind april werd gehouden, wordt hier kritisch onder de loep genomen. Het thema was: de jaren tachtig. Maar van een werkelijke toekomstvisie was volgens de auteur in de wetenschappelijke referaten niet veel te bespeuren. De economische wetenschap schijnt haar extrapolerende voorspellingen te gebruiken om iedere toekomst uit te sluiten die iets anders zou kunnen zijn dan het verlengde van het nu bestaande. Daartegenover stelt de auteur de vraag naar een alternatieve economie.

verschenen: Juli 1971, blz. 1026

jaargang: 38/10