Patrick Loobuyck

Vlaanderen, België en Europa als ‘immigratiesamenlevingen’

Enkele consequenties

Onze samenleving wordt toenemend multicultureel, omdat ze in de eerste plaats een migratiemaatschappij is. Aan die realiteit moeten nieuwe beleidsmaatregelen beantwoorden. Wat de autochtone en allochtone bevolkingsdelen samenhoudt, is niet langer een zelfde nationale identiteit, maar een besef van lotsverbondenheid en van een gezamenlijke verantwoordelijheid voor de hele samenleving. De overheid moet het gevoel van gemeenschappelijk burgerschap bevorderen, en ervoor zorgen dat alle individuen en culturele groepen zich in de pluralistische maatschappij kunnen ontplooien, op voorwaarde dat zij de basisbeginselen van de democratische rechtsstaat respecteren.

verschenen: September 2003, blz. 715

jaargang: 70/08