Carlos Tindemans

Vlaanderen en Wagner

*Wagner* *Wagner en Vlaanderen* *Wauters* *cultuurhistorische studie*

verschenen: April 1986, blz. 661

jaargang: 53/07