Dirk Vanheule

Vluchtelingen, asielzoekers en recht

Bescherming en immigratiebeleid

Het vluchtelingenverdrag van 1951 beperkt vrij duidelijk wie als vluchteling moet worden beschouwd. Maar de definitie van het verdrag laat meerdere interpretaties toe. Asielzoekers moeten in België een ingewikkelde procedure volgen, om officieel als vluchteling erkend te worden. De procedure is thans aan herziening toe.

verschenen: Januari 2000, blz. 51

jaargang: 67/01