Michael J. Schultheis

Vluchtelingen in de wereld II

Nu 95% van de vluchtelingen in de Derde Wereld leeft, is men al te licht geneigd het vluchtelingenprobleem af te doen als een probleem van de Derde Wereld, dat die Wereld dan maar zelf dient op te lossen. Maar de (voor)geschiedenis alleen al van het gewapend conflict tussen Somalië en Ethiopië toont overduidelijk aan dat het vooral de belangentegenstellingen tussen de twee grootmachten (VS en SU) zijn, die daar al geruime tijd uitgevochten worden. Zolang de internationale gemeenschap in haar denken en doen de polarisering rond het Oost-West-conflict handhaaft, zal zij mede verantwoordelijk zijn voor – en het hare bijdragen tot – de vluchtelingenproblemen in de Derde Wereld.

verschenen: Januari 1987, blz. 293

jaargang: 54/04