Michael J. Schultheis

Vluchtelingen in de wereld

Na Wereldoorlog II hebben de gedwongen volksverhuizingen in Europa op vrij korte tijd geleid tot een – binnen en dank zij de Verenigde Naties uitgewerkt – vluchtelingenstatuut, met de daarbij horende rechten van de vluchteling en bindende of op zijn minst dringend aanbevolen gedragsregels ten aanzien van de vluchteling. Maar intussen is het vluchtelingenprobleem voornamelijk een nieuwe plaag in de Derde Wereld geworden, en blijken de eertijds geformuleerde regels niet te beantwoorden aan de aparte aard en omstandigheden, die de (massale) vluchtelingenstromen in dez landen kenmerken. In een volgend artikel (januari-nummer) gaat de auteur in op de oorzaken van het vluchtelingenprobleem en de mogelijke oplossingen.

verschenen: December 1986, blz. 195

jaargang: 54/03