Hugo Roeffaers

Voedsel voor de verrezen lichamen

De poëzie van Michael Symmons Roberts

Een religieus dichter voor onze geseculariseerde tijd, zo heeft men Symmons Roberts eens getypeerd. En, inderdaad, volgens hem hebben zelfs verrezen lichamen heel primaire behoeften. Zijn zesde bundel poëzie bevat evenveel gedichten als er psalmen zijn, honderdvijftig namelijk. Toch haalt de kwaliteit het op de kwantiteit want Symmons slaagt er telkens weer in de meest spirituele ervaringen poëtisch te belichamen.

verschenen: December 2014, blz. 999

jaargang: 81/11