Erik Faucompret

Volk zonder staat: de Oost-Timorezen

In 1976 werd Oost-Timor door Indonesië ingelijfd. Een derde van de bevolking werd het slachtoffer van politieke repressie: 100.000 Oost-Timorezen werden vermoord, en een zelfde aantal uitgehongerd. Pas in april 1997 werd Indonesië voor eht eerst formeel veroordeeld door de VN-Commissie voor mensenrechten.

verschenen: Juli 1999, blz. 615

jaargang: 66/07