Ger Groot

Volmaaktheid is geen ideaal

De zoektocht naar een ideale taal die een probleemloze communicatie verzekert, loopt parallel met de droom van een coherente waarheid en een volmaakte samenleving. Maar, is volmaaktheid voor ons mensen wel een ideaal?

verschenen: Juli 1995, blz. 590

jaargang: 62/07