Leon Biessen

Vondels Lucifer en René Girard

Vondels Lucifer, het ‘grootste en evenwichtigste barokmonument van de Westeuropese letterkunde’ (Knuvelder), is al meermalen door bevoegde commentatoren doorgelicht. De auteur betoogt dat een relatief recent en nieuw interpretatie-model als de mimetische theorie van René Girard het zijne kan bijdragen tot een situering en verheldering van de cultuurhistorische en religieuze Sitz im Leben van Vondels meesterwerk. Vondels Lucifer en René Girard

verschenen: Februari 1990, blz. 423

jaargang: 57/05