Lieven Rens

Vondeltheater in het Vondeljaar

In een Vondeljaar (1979) voelen theaterdirecteurs zich a.h.w. verplicht om ‘Neerlands grootste dichter’ opnieuw op de planken te brengen. De geleverde prestaties bewezen dat de ‘vereigentijdsing’ van Vondel technisch bezien heel goed mogelijk is, maar dat de dichter zelf mond-dood wordt gemaakt, wanneer men zijn achterhaald geachte ideeëngoed, als (voor ons) oninteressant en irrelevant buiten spel zet.

verschenen: Mei 1980, blz. 748

jaargang: 47/08