Hans Hermans

Voor de keus gesteld …

In democratische staten dienen de bestuurderen niet alleen te weten waarheen ze willen koersen, maar ook rekening te houden met de wil van de kierers. De auteur analyseert de omstandigheden waaronder in verschillende landen tussentijdse verkiezingen zullen worden gehouden, zoals bv. ook in Nederland, terwijl de Amerikaanse verkiezing dit jaar eveneens een bijzonder cachet heeft.

verschenen: Oktober 1972, blz. 3

jaargang: 40/01