Paul Claes

Voor de Wet

Een structurele Kafka-lectuur

Een structurele Kafka-lectuur, die verschillende bedoelingen heeft: 1) de lezer introduceren in de moderne verhaalanalyse:: 2) de structuur van Kafka’s verhaal blootleggen:: 3) aantonen hoe die structuur andere verhalen en interpretaties kan genereren:: 4) een structurele en een psychologische benadering verzoenen zonder in psychoanalytische platitudes te vervallen.

verschenen: April 1973, blz. 671

jaargang: 40/07