Ludo Abicht

Voor een vrijzinnigheid zonder dogma’s

Twee bijdragen aan het levensbeschouwelijke debat in het postideologische tijdperk

* Jean Paul Van Bendeghem: De vrolijke atheïst * *Ronald Commers: Overleeft de vrijmetselarij de 21ste eeuw? Een pleidooi voor een vernieuwde en vernieuwende maçonnieke zingeving *

verschenen: Maart 2013, blz. 261

jaargang: 80/03