Herman-Emiel Mertens

Voor vrijheid en recht

De levensinzet van Hans Küng

In zijn onlangs verschenen autobiografie, Erkämpfte Freiheit, blikt Küng terug op zijn vormingsjaren in Rome en Parijs, waar hij op een proefschrift over Karl Barth is gepromoveerd. Uitvoerig beschrijft hij de tijd van het tweede Vaticaans Concilie, waaraan hij als expert mocht deelnemen: de dromen die het bijeenroepen van het concilie door paus Johannes XXIII had gewekt, de publieke debatten en het gekonkelfoes achter de schermen tijdens de verschillende sessies, en zowel de vruchten van de hoopgevende pastorale en oecumenische ouvertures als de teleurstellingen achteraf.

verschenen: April 2003, blz. 297

jaargang: 70/04