Ludwig Kaufmann

Voor wanneer een pan-Afrikaans concilie?

Op het in juli 1978 te Nairobi gehouden Symposium van de bisschoppenconferenties van Afrika en Madagascar werd het al lang latente conflict tussen kerkelijk – te Westers? – huwelijksrecht en Afrikaans gewoonterecht ter zake voor het eerst onomwonden uitgesproken. En dat bleek slechts één aspect te zijn van de veelal te gebrekkige inculturatie van het christendom in de Afrikaanse cultuurwereld.

verschenen: Maart 1979, blz. 492

jaargang: 46/06