Herman De Dijn

Voorbij de ontzuiling

Ontzuiling is in de mode. Men wil dat alle sectoren van de maatschappij, zoals onderwijs, cultuur of ziekenzorg, van de invloed van ideologische en religieuze verenigingen gevrijwaard blijven. Men noemt dat pluralisme. Maar betekent een echt pluralisme niet dat alle levensbeschouwelijke en religieuze groeperingen hun stem kunnen laten horen, als het gaat om materies waarin de waardigheid en de kwetsbaarheid van de mens het politiek beleid tot fundamentele keuzes oproepen?

verschenen: April 2002, blz. 301

jaargang: 69/04