Norbert Lohfink

Voorkeur voor de armen

Het leidmotief van de bevrijdingstheologie

Een van de thema’s die bij de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologen steeds weer terugkeren, is dat van de Exodus, de Uittocht uit Egypte: Israëls God bevrijdt uit slavernij en onderdrukking. In samenhang daarmee spreken zij, en zij niet alleen, van ‘Gods voorkeur voor de armen’. Welke rol zien zij daarin voor de kerk weggelegd? Daarover gaat de bekende Duitse exegeet Norbert Lohfink een gesprek aan met zijn Latijnsamerikaanse collega’s.

verschenen: Maart 1988, blz. 483

jaargang: 55/06