Jan Jans

‘Voorwaardelijke zwangerschap’: verantwoord ouderschap?

Sociale en politieke implicaties van de prenatale diagnose

Uitgangspunt voor de hier geboden ethische reflectie is de vaststelling dat prenatale diagnose het aantal abortussen bij risicozwangerschappen doet afnemen. Welke vooronderstellingen gaan hieronder schuil? Een analyse van de samenhang tussen ‘verantwoordelijkheid’, ‘bio-medisch kennen en kunnen’ en de politiek-maatschappelijke invulling van (recht op/plicht tot?) ‘gezondheid’ resulteert in het concept van ‘voorwaardelijke zwangerschap’. prenatale diagnose en risicozwangerschappen

verschenen: November 1991, blz. 115

jaargang: 59/02