Ger Groot

Vorsend naar het wezen van de wetenschap

De grote tenoren van de hedendaagse wetenschapskritiek en – filosofie zijn thans allen in een aantal Nederlandse vertalingen toegankelijk geworden. Naar aanleiding daarvan vergelijkt de auteur de rationalistische evaluatie (van vooruitgang in de wetenschap) van K. Popper met de sociologische benadering van T. Kuhn en de synthetische verzoeningspoging van I. Lakatos met de anarchistisch getinte wetenschaps- én maatschappijkritiek van P. Feyerabend.

verschenen: Mei 1979, blz. 727

jaargang: 46/08