Johan Vanhoutte

Vragen aan Metz en Brinkman

De getuigenissen van mensen die kwaad en lijden aan den lijve ervaren hebben confronteren ons met het failliet van een rationele en theologische interpretatie van het lijden. J.B. Metz en M. Brinkman doen een moedige poging om dit failliet te vermijden. Maar allicht kan alleen het beeld van een lijdende God wiens liefde het waagstuk van de geschiedenis doorstaat en doorleeft, recht doen aan de klacht van de lijdende mens.

verschenen: April 1993, blz. 311

jaargang: 60/04